06-vic

Lektori

Ing. Zuzana Árvayová

zuzana-arvayova

Lektorka/konzultantka/koučka/facilitátorka

Vyštudovala ekonómiu a jednoodborovú psychológiu. 20 rokov pracuje na manažérskej pozícii v oblasti vzdelávania dospelých. Vlastné skúsenosti z práce na projektoch v oblasti HR, sú východiskom pre jej lektorskú a konzultačnú prax, ktorú vykonáva 15 rokov. Má 9 ročné skúsenosti s projektovým manažmentom, od nápadu, dizajn, realizáciu až po evaluáciu. Pôsobí ako assessor v programoch Assessment/Development Centre.

Absolvovala 120 hodinový výcvik koučingu, Results Coaching Systems, ktorý je založený na dialógu smerujúcemu k riešeniu. Od roku 2011 pôsobí ako individuálna a tímová koučka. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu koučov, členom medzinárodnej organizácie koučov ICF. Špecializuje sa na prípravu a realizáciu programov zameraných na development, soft skills, leadership, koučing. Do práce s jednotlivcom a skupinami prináša rešpekt a pochopenie, cit pre prácu s potenciálom účastníka, bezpečnú a zároveň tvorivú atmosféru, porozumenie biznisu.

V súčasnosti pôsobí ako interná konzultantka, lektorka a koučka vo Vzdelávacom inštitúte.

Ing. Jana Štefečková

Trénerka/konzultantka/koučka

Ako tréner, konzultant a kouč napomáha manažérom rôznej úrovne i obchodníkom v ich profesionálnom rozvoji. Je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity.

Ako tréner certifikovaný na Thames Valley University v Londýne a The British Council KHF pôsobí na Slovenskom i Českom trhu od roku 1997. Taktiež je držiteľom certifikátu Asociácie pre tréning a rozvoj manažmentu v Slovenskej republike. Má šesťročné manažérske skúsenosti. Autorsky sa podieľala na tvorbe desiatok rozvojových programov pre tréning manažérov rôznej úrovne a predajcov.

Špecializuje sa na vedenie tréningov pre manažérov rôznej úrovne v oblastiach:

 • vedenie ľudí
 • motivácia
 • koučing
 • vedenie hodnotiacich rozhovorov
 • asertívne správanie a riešenie konfliktov
 • time manažment
 • AC a DC
 • vedenie obchodného rozhovoru
 • vyjednávanie
 • telemarketing
 • individuálny koučing

Mgr. Denisa Zlevská

denisa-zlevska

Lektorka/psychologička/koučka

Má 11 ročné skúsenosti z oblasti priamej psychologickej praxe s klientom v kombinácii so 6 ročnou manažérskou praxou v malých a stredne veľkých tímoch. 7 rokov sa venuje projektovému manažmentu v celom projektovom cykle - od nápadu, designe, cez realizáciu až po evaluáciu.

Ako konzultantka sa podieľa na zavádzaní manažérstva kvality v organizáciách a na implementácii HR procesov s uplatnením kompetenčného prístupu. Rovnako tak má mnohoročné skúsenosti v oblasti tvorby a realizácie tréningov zameraných na sefdevelopment, leadership a soft skills.

Špecificky sa venuje rozvíjaniu efektívneho dialógu zameraného na riešenie. Má za sebou komplexný 800 hodinový psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe so zameraním na riešenie orientovaný prístup (Solution-focused brief therapy) a naratívny prístup (Narrative therapy). Tieto nadobudnuté zručnosti a znalosti aktívne využíva v poradenstve a koučingu so zameraním na rozvoj jednotlivcov a tímov.

MVDr. Vojtech Dióssy

vojtech-diossy

Veterinárny lekár

Ma dlhodobé skúsenosti v poľnohospodárskej výrobe a inšpekčnej činnosti je Audítor kvality, Špecialista dozoru a posudzovania Zásad správnej výrobnej praxe a Zavádzania systémov.

Je absolventom medzinárodných kurzov pod záštitou OECD Harmonizácia a hodnotenie kvality ovocia a zeleniny a certifikačných kurzov SNAS pre certifikačné a inšpekčné organy, je odborným poradcom pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín do obehu. Lektorskú činnosť vykonáva od roku 2000. Zbožňuje prírodu, vnúčatá a zvieratá.

logo-kastiel

logo-nadacia

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.
Viac info Ok