06-vic

Europrojekty

Vzdelávací inštitút COOP, a.s. Mojmírovce 

od januára 2011 do decembra 2013 realizoval dopytovo orientovaný projekt:

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ s názvom:

„Ďalším vzdelávaním rozvíjame cestovný ruch“.

Projekt bol realizovaný v rámci:

Operačného programu: Vzdelávanie

Prioritná os: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie: Podpora ďalšieho vzdelávania.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie nového vzdelávacieho programu za účelom zvýšenia kvality ďalšieho vzdelávania v cestovnom ruchu

 

Aktivity projektu:

1.1 Tvorba vzdelávacieho programu

2.1 Tvorba e-learningových vzdelávacích modulov

3.1 Realizácia akreditovaného vzdelávacieho programu

Špecifický cieľ projektu 1 – Vytvorením nového vzdelávacieho programu posilniť kvalitu ďalšieho vzdelávania v cestovnom ruchu so zameraním na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v CR. Novovytvorený a akreditovaný vzdelávací program bol otestovaný formou pilotných kurzov.

Špecifický cieľ projektu 2 - Vytvorením e-learningových vzdelávacích modulov poskytnúť pracovníkov v cestovnom ruchu otvorený prístup k zdrojom vzdelávania – boli vytvorené dva vzdelávacie moduly – Anglický jazyk v cestovnom ruchu a Španielsky jazyk v cestovnom ruchu. E-learningové moduly sú voľne prístupné.

Špecifický cieľ 3 – Realizáciou akreditovaného vzdelávacieho programu rozvíjať a prehlbovať kľúčové kompetencie pracovníkov v cestovnom ruchu. Do konca novembra 2013 sa vzdelávania zúčastnilo 433 zamestnancov podnikov cestovného ruchu - hotelov, penziónov, CK, turistických kancelárií a pod. Bolo plánované, že do realizácie projektu sa zapojí celkom 420 osôb.

Stanovené ciele projektu boli splnené a Vzdelávací inštitút COOP, a.s. plánuje na základe skúseností zo vzdelávania v cestovnom ruchu vytvoriť platformu, na základe ktorej bude možné v budúcnosti pokračovať a rozširovať ponuku v poskytovaní služieb vzdelávacích programov v cestovnom ruchu. Tým bude zabezpečená udržateľnosť projektu aj po skončení jeho implementácie a realizácii.

Vzdelávanie prebiehalo v Hoteli Kaštieľ***Mojmírovce v okrese Nitra, Nitriansky samosprávny kraj.

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov.

Vzdelávací inštitút COOP, a.s. Mojmírovce, 951 15 Mojmírovce 919, Ing. Eva Vavríková, tel. č. 0907 562 370

 

logo-kastiel

logo-nadacia

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.
Viac info Ok