06-vic

Program kontinuálneho vzdelávania

PROGRAM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Skúste to s e-learningom – IKT v projektovom vyučovaní pre učiteľov stredných odborných škôl.

 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu

Dlhodobým cieľom stredných odborných škôl je zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov cestou inovácie obsahu a metód, skvalitňovania výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Preto je nutná inovácia aprobačných predmetov v študijných odboroch – Kuchár, čašník, predavač. Zvyšovaním efektívnosti a účinnosti školského vzdelávacieho programu strednej odbornej školy prostredníctvom zavádzania inovatívnych foriem a metód vzdelávania dokážu učitelia rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a pripraviť žiakov pre vedomostnú spoločnosť.

Druh a forma kontinuálneho vzdelávania: inovačné vzdelávanie, prezenčno-dištančné 

Ciele a špecifické ciele:

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je poskytnúť učiteľom stredných odborných škôl vedomosti z oblasti IKT, prípravy a tvorby výučbových materiálov s podporou e-learningu v rámci projektového vyučovania. 

Špecifické ciele programu kontinuálneho vzdelávania predstavujú možnosť získania profesijných kompetencií, ktoré účastníci absolvovaním inovačného vzdelávacieho programu v nasledujúcom rozsahu budú:

  • vedieť využívať základné počítačové a informačné zručnosti,
  • mať vedomosti o e-learningu a LMS systémoch,
  • tvoriť, administrovať a komunikovať v prostredí LMS Moodle,
  • poznať najpoužívanejšie grafické formáty, dokážu s nimi pracovať vo vybraných grafických aplikáciách,
  • využívať multimediálne elementy v tvorbe a používaní multimediálnych aplikácií v projektovom vyučovaní,
  • vedieť navrhnúť vzdelávacie aktivity a zapojiť ich do projektovej výučby vo svojom predmete,
  • ovládať základy jazyka XHTML pre tvorbu webových stránok,
  • mať vedomosti o potrebe dodržiavania autorských práv a licenčných obmedzení na používanie programového vybavenia, vedieť zužitkovať poznatky v každodennom výchovno-vzdelávacom procese


 Bližšie informácie na stiahnutie

 

 Prihláška na stiahnutie

logo-kastiel

logo-nadacia

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.
Viac info Ok